โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยูงงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1452679

ไข้ อธิบายเกี่ยวกับทารกที่มีไข้สูงอย่างต่อเนื่องและจะดูแลอย่างไร

ไข้

ไข้ ไข้ของทารกทำให้แม่กังวล และแม่ยิ่งกังวลมากขึ้นว่าจะ … Read more