โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยูงงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1452679

โรคหลอดเลือดสมองตีบ สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองตีบ อธิบายได้ดังนี้

โรคหลอดเลือดสมองตีบ

โรคหลอดเลือดสมองตีบ เป็นโรคที่พบบ่อยในวัยกลางคนและผู้สู … Read more