โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยูงงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1452679

โรคปริทันต์ สิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจด้านในการรักษา อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

โรคปริทันต์

โรคปริทันต์ เมื่อพูดถึงโรคเบาหวาน ทุกคนอาจนึกถึงโรคแทรก … Read more