โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยูงงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1452679

โปรตีน เยื่อสมองอาจถูกทำลายจากโปรตีนที่มีรูปร่างที่ผิดปกติ อธิบายได้ดังนี้

โปรตีน

โปรตีน เป็นส่วนสำคัญหลักของร่างกาย และเป็นส่วนประกอบที่ … Read more