โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยูงงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1452679

เครื่องเคาะ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของเสียงเครื่องเคาะ

เครื่องเคาะ

เครื่องเคาะ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายกระทบเปรียบเทียบ และภูมิ … Read more