โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยูงงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1452679

เยื่อหุ้มหัวใจ อธิบายเกี่ยวกับการวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีอาการปวดในบริเวณหัวใจ

เยื่อหุ้มหัวใจ

เยื่อหุ้มหัวใจ ในระยะแรกของการค้นหาการวินิจฉัยผู้ป่วย ม … Read more