โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยูงงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1452679

ส่วนสูง ตารางมาตรฐานส่วนสูงสำหรับเด็กที่ใช้เกณฑ์ปัจจุบัน

ส่วนสูง

ส่วนสูง ความสูงเป็นปัจจัยภายนอกของบุคคล การมีส่วนสูงในอ … Read more