โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยูงงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1452679

มาลาเรีย เชื้อพลาสโมเดียม สาเหตุเกิดโรมาลาเรียในคนและสัตว์

มาลาเรีย

มาลาเรีย การเกิดโรคโลหิตจาง ลำดับนี้แสดงโดยปรสิตที่พัฒน … Read more