โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยูงงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1452679

ไวรัสตับอักเสบซี การแพร่กระจายของเชื้อ และการรักษาผู้ป่วย

ไวรัสตับอักเสบซี

ไวรัสตับอักเสบซี แพร่กระจายได้อย่างไร โรคนี้เป็นไวรัสตั … Read more