โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยูงงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1452679

นิวทริโน นิวทริโนอาจให้ความกระจ่างว่าทำไมในจักรวาลถึงมีสสารมากกว่าปฏิสสาร

นิวทริโน

นิวทริโน การค้นพบที่สำคัญในฟิสิกส์อนุภาคเตือนเรา ถึงควา … Read more