โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยูงงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1452679

หัวใจเต้นผิดจังหวะ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการรักษา

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

หัวใจเต้นผิดจังหวะ สาเหตุทั่วไปของภาวะหัวใจห้องบนสั่นพล … Read more