โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยูงงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1452679

การตัดสินใจ แนวปฏิบัติที่ดีการตัดสินใจ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตัดสินใจ

การตัดสินใจ แนวปฏิบัติที่ดี เมื่อเราตัดสินใจเรามีอิทธิพ … Read more