โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยูงงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1452679

โรคกระดูกพรุน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการรักษาโรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุน การรักษาโรคกระดูกพรุนในมินสค์ เป็นความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากตามสถิติของ WHO พยาธิวิทยานี้อยู่ในอันดับที่ 4 ในความชุกของโรคไม่ติดต่อ เป็นอันดับ 2 รองจากโรคหัวใจและหลอดเลือด แม้ว่าโรคกระดูกพรุนจะเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้สูงอายุ และสตรีในวัยหมดประจำเดือน แต่ก็มีแนวโน้มเชิงลบต่อการฟื้นฟู

โรคกระดูกพรุนเป็นโรคเกี่ยวกับโครงกระดูก โดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระดูก โดยมวลและความแข็งแรงจะค่อยๆ ลดลง ตามกฎแล้วจะดำเนินการโดยไม่มีอาการทางคลินิกเด่นชัด ซึ่งทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกายมากยิ่งขึ้น อาการที่เป็นไปได้เพียงอย่างเดียวของโรคคือ อาการปวดในกระดูกสันหลังซึ่งส่วนใหญ่มักมีการแปลในบริเวณเอวหรือทรวงอก ในขณะที่พยาธิวิทยาดำเนินไป ผู้ป่วยมักมีกระดูกหักในกรณีส่วนใหญ่ กระดูกสันหลังและรัศมี ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องติดต่อเมดอาร์ต ในเวลาที่เหมาะสม

โดยที่แพทย์ที่รักษาโรคกระดูกพรุน จะไม่อนุญาตให้มีภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว โรคร้ายมักซ่อนเร้นโดยไม่แสดงอาการ โรคกระดูกพรุน เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมกันทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โรคกระดูกส่วนใหญ่เกิดจากการแตกหัก บ่อยครั้ง ที่กระดูกสันหลังมีส่วนร่วมในกระบวนการทางพยาธิวิทยา ในโรคกระดูกพรุนของกระดูกสันหลัง การรักษามุ่งเป้าไปที่การทำให้เนื้อเยื่อกระดูกอิ่มตัวด้วยแคลเซียม และรับประกันการดูดซึมของธาตุขนาดเล็กนี้

โรคกระดูกพรุน

เมื่อพูดถึงภาวะกระดูกพรุน ความเสี่ยงของการแตกหักทางพยาธิวิทยาจะลดลง แต่มีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนไปเป็นโรคกระดูกพรุนอยู่เสมอ การรักษาเป็นอย่างไร บริการไม่ทำงาน บทความนี้ให้ข้อมูล การรักษาโรคกระดูกพรุนทางการแพทย์ เป็นการรักษาที่ซับซ้อน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดการสูญเสียมวลกระดูก และกระตุ้นความสามารถในการงอกใหม่ ด้วยวิธีการทางการแพทย์ที่ถูกต้อง

จึงสามารถรักษากระดูกและป้องกันการถูกทำลาย ซึ่งเป็นการป้องกันความทุพพลภาพ และการเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิผล การรักษาโรคกระดูกพรุนอย่างครอบคลุมในผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยเด็กประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการ การรักษาด้วยฮอร์โมนการใช้ยาฮอร์โมนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งมีผลมากที่สุดในผู้หญิง เนื่องจากโรคนี้มักเกิดขึ้นในช่วงที่ฮอร์โมนไม่สมดุล

วัยหมดประจำเดือนการรักษาโรคกระดูกพรุนในสตรี จึงจำเป็นต้องควบคู่ไปกับการรักษาด้วยฮอร์โมน การเตรียมการเฉพาะได้รับการคัดเลือกขึ้นอยู่กับอายุ การปรากฏตัวของแบรนด์และปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ ประวัติการเจ็บป่วย อย่างไรก็ตาม ยาเหล่านี้อาจไม่ได้กำหนดให้กับผู้ป่วยทุกราย เนื่องจากมีข้อห้ามหลายประการ นี่คือการทำให้ไตและตับผอมลงอย่างรุนแรง ลิ่มเลือดอุดตัน เลือดออกในมดลูก

เนื้องอกของระบบสืบพันธุ์สตรี และโรคเบาหวาน ในกรณีที่รักษาโรคกระดูกพรุน ในทุกขั้นตอนของการบำบัดด้วยฮอร์โมน จะต้องมีการควบคุมความดันโลหิตแบบบังคับ นอกจากนี้ วิตามินดี การทานวิตามินดี แคลซิเฟอรอล ส่งเสริมการสะสมของแคลเซียมในเนื้อเยื่อกระดูก และกระดูกอ่อน การใช้งานช่วยเพิ่มการรักษาหลัก ของโรคกระดูกพรุนในโรงพยาบาล เนื่องจากช่วยเพิ่มการดูดซึมจากภายนอก

ซึ่งสิ่งนี้ช่วยเสริมสร้างกระดูกและเอ็นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งป้องกันการแตกหัก สารชีวภาพเหล่านี้เป็นยาที่อยู่ในหมวดของยา ที่ป้องกันการสูญเสียมวลกระดูก พวกเขาทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบของการรักษา และมาตรการป้องกันพร้อมกัน ลักษณะเด่นของพวกเขาคือ ผลต่อการเผาผลาญแคลเซียมในระดับเซลล์ เนื่องจากการเข้าสู่ร่างกาย ไอออนจะถูกเก็บรักษาไว้ด้วยการก่อตัว ของคีเลตคอมเพล็กซ์

รวมถึงการก่อตัวของความสัมพันธ์ ที่ใกล้ชิดแคลซิโทนิน ตามกฎแล้วจะใช้เฉพาะเมื่อไม่สามารถใช้ฮอร์โมนบำบัดได้ ผลการรักษาของยานี้คือ การเพิ่มการไหลของฟอสฟอรัส และแคลเซียมเข้าไปในเนื้อเยื่อโคไซน์ การรักษาโดยไม่ใช้ยา เพื่อรักษาโรคกระดูกพรุนได้อย่างสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญได้กำหนดขั้นตอนการทำกายภาพบำบัดเพิ่มเติม ที่ช่วยเพิ่มผลของการรักษาหลัก และเร่งการรักษาให้หายเร็วขึ้น

อิเล็กโตรโฟรีซิสช่วยขจัดความเจ็บปวด และอาการทางระบบประสาท การบำบัดด้วยรังสียูวี ช่วยเพิ่มการผลิตวิตามินดี บรรเทาอาการอักเสบและเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย การบำบัดด้วยแม่เหล็ก ทำให้การไหลเวียนโลหิตเป็นปกติ และยังช่วยขจัดกระบวนการอักเสบและเร่งการรักษา การนวด หลังจากการรักษาพยาบาลโรคกระดูกพรุนเสร็จสิ้น อนุญาตให้ไปพบนักนวดบำบัดที่มีทักษะเฉพาะทาง

ทำไมกระดูกจึงเปราะ กรณีส่วนใหญ่ของโรคกระดูกพรุน และภาวะกระดูกพรุนจะบันทึกในสตรีมากถึง 85 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงวัยหมดประจำเดือน เป็นวัยหมดประจำเดือนที่ก่อให้เกิดการละเมิดความสมดุลของฮอร์โมน และการทำลายกระดูกอย่างค่อยเป็นค่อยไป เกิดจากการหยุดการสังเคราะห์เอสตราไดออล ซึ่งเก็บแคลเซียมไว้ในเนื้อเยื่อกระดูก ดังนั้น การรักษาโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน จึงเกี่ยวข้องกับการใช้สารทดแทน

ในผู้ชายอาการของโรคกระดูกพรุนมักเกิดขึ้นหลังอายุ 65 ปี ในช่วงอายุนี้ ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ปริมาณแคลเซียมในกระดูกลดลง นอกจากปัจจัยที่เป็นสาเหตุทั้งภายนอกและภายใน ที่อาจทำให้เกิดความพรุนของเนื้อเยื่อกระดูกแล้ว จุดต่อไปนี้อาจมีผลกระทบในทางลบ เชื้อชาติและเพศ ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับอายุที่ไม่สามารถย้อนกลับได้

ภาระกรรมพันธุ์ คุณสมบัติของเขตภูมิอากาศ การบริโภคกาแฟและเครื่องดื่มอัดลมมากเกินไป การดื่มสุราและการสูบบุหรี่ อาหารที่ไม่ดี การขาดแคลเซียมจากภายนอก รักษาโรคกระดูกพรุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกวิธีการรักษากระดูกพรุนในมินสค์ขึ้นอยู่กับลักษณะ และความรุนแรงของโรคโดยตรง ในกรณีที่โครงสร้างกระดูกเสียหายรอง ควรใช้มาตรการบำบัดเพื่อขจัดสาเหตุของโรคที่เป็นอันตราย

ซึ่งอาจเป็นการแก้ไขความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน พยาธิวิทยาของหัวใจและหลอดเลือดและต่อมไร้ท่อ หรือโรคของระบบย่อยอาหาร ผู้เชี่ยวชาญกำหนดโปรแกรมสำหรับการรักษาโรค กระดูกพรุนเบื้องต้นเป็นรายบุคคล เนื่องจากโรคนี้ มักพบในสตรีในช่วงวัยหมดประจำเดือน ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้หญิงมีโรคเรื้อรังอยู่แล้วในช่วงชีวิตนี้ ซึ่งอาจทำให้วัยหมดประจำเดือนรุนแรงขึ้น ดังนั้น เพื่อป้องกันการชะแคลเซียมออกจากกระดูก

รวมถึงการขับออกจากร่างกาย จึงจำเป็นต้องเพิ่มการบริโภคแคลเซียม และการดูดซึมที่เหมาะสม โปรแกรมการรักษาที่แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญของเรา แบ่งออกเป็นองค์ประกอบต่อไปนี้ การใช้เครื่องมือพื้นฐานในการแก้ไขการเผาผลาญในเนื้อเยื่อกระดูก การรักษาด้วยฮอร์โมนเพื่อแก้ไขความไม่สมดุล การรักษาตามอาการเพื่อบรรเทาอาการทางคลินิก ด้วยวิธีการที่ไร้ประสิทธิผลของวิธีการแบบอนุรักษ์นิยมพวกเขาจึงหันไปใช้การผ่าตัด

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อขนาดใหญ่ สะโพกและหัวเข่า ในกรณีส่วนใหญ่การเปลี่ยนข้อต่อที่ได้รับผลกระทบ จะช่วยหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรง เช่น กระดูกต้นขาหักได้เองตามธรรมชาติ คุณอาจสนใจบริการต่างๆ เช่น การให้คำปรึกษาด้านประสาทวิทยา การตรวจเลือดการตรวจฮอร์โมนหรือดูบริการทั้งหมดของศูนย์เมดอาร์ต

 

บทความที่น่าสนใจ : ไข้หวัดใหญ่ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อและอันตราย