โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยูงงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1452679

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา2563

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา2563 ซึ่งผู้ชนะการเลือกตั้งคือด.ญ.ณภัทรชล เผือกภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงหลักประชาธิปไตย เป็นการแสดงออกถึงสิทธิและเสรีภาพ

เลือกตั้งประธานนักเรียน

เลือกตั้งประธานนักเรียน

เลือกตั้งประธานนักเรียน