โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยูงงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1452679

เข้าค่ายลูกเสือ เครือข่ายฉนวน-นิพันธ์

เข้าค่ายลูกเสือ คณะครูและคณะลูกเสือ เนตรนารีได้เสร็จสิ้นภารกิจการเข้าค่ายลูกเสือเครือข่ายฉนวน-นิพันธ์ ระหว่างวันที่5-7กุมภาพันธ์2563

เข้าค่ายลูกเสือ

เข้าค่ายลูกเสือ

เข้าค่ายลูกเสือ