โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยูงงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1452679

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านยูงงาม

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2521
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารสถานที่
ส้วม
สามัญ
ปีที่สร้าง 2524
building4
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2558
building5
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2558
building6
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2542
building7
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2526
building8
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2537
building9
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2535
building10
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552