โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยูงงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1452679

มอบหน้ากากอนามัย

มอบหน้ากากอนามัย ทางโรงเรียนบ้านยูงงามต้องขอขอบพระคุณท่านสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระเป็นอย่างสูงที่ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับทางโรงเรียน

มอบหน้ากากอนามัย

มอบหน้ากากอนามัย

มอบหน้ากากอนามัย