โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยูงงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1452679

ฟีนาซีแพม อธิบายแบบฟอร์มการเปิดตัวและผลข้างเคียงฟีนาซีแพม

ฟีนาซีแพม อยู่ในหมวดหมู่ของยากล่อมประสาท ที่มีฤทธิ์สูงซึ่งมีฤทธิ์กันชัก ยาลดความวิตกกังวลและคลายกล้ามเนื้อส่วนกลาง หลักการเชิงบวกของผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์นั้น เหนือกว่าแอนะล็อกทั้งหมดอย่างมีนัยสำคัญ ยาสามารถใช้เป็นยานอนหลับได้ ผลของยาสามารถลดความวิตกกังวล ในการลดความเครียดทางอารมณ์อย่างค่อยเป็นค่อยไป

ซึ่งคุณต้องศึกษาองค์ประกอบและหลักการทำงานของยา ซึ่งบทความนี้จะช่วยในเรื่องนี้ คำอธิบายฟีนาซีแพม เป็นอนุพันธ์เบนโซไดอะซีปีนแบบมัลติฟังก์ชั่น เครื่องมือนี้อยู่ในหมวดหมู่ของยากล่อมประสาทที่มีฤทธิ์สูง บรอมไดไฮโดร คลอโรฟีนิล เบนโซไดอะซีพีน เป็นสารออกฤทธิ์ของยาเมื่อใช้อย่างถูกต้องเท่านั้น จะมีผลดีต่อร่างกายมนุษย์ ฟีนาซีแพม ช่วยลดความรุนแรงของความตึงเครียด ขจัดการกระตุ้นของโครงสร้างใต้เยื่อหุ้มสมอง

รวมถึงยังยับยั้งการตอบสนองของกระดูกสันหลัง โพลิไซแนปติค ยานี้มักใช้เป็นยาระงับประสาทและยากล่อมประสาท สารออกฤทธิ์มีฤทธิ์กันชักและคลายกล้ามเนื้อ ด้วยเหตุนี้ความเครียดทางอารมณ์ของผู้ป่วย จึงลดลงความกลัวและความวิตกกังวลจึงหายไป องค์ประกอบและรูปแบบของการเปิดตัว ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณฟีนาซีแพม ที่ถูกขับออกจากร่างกายได้อธิบายไว้ในคำแนะนำสำหรับยา วันนี้ยานี้มีให้ใน 2 รูปแบบยา สารละลาย 0.1 เปอร์เซ็นต์ สำหรับฉีดเข้าเส้นเลือดดำ

ฟีนาซีแพม

หนึ่งกล่องมี 10 หลอด แท็บเล็ตบรรจุภัณฑ์อาจมี 10, 25, 50 เม็ด คำแนะนำสำหรับการใช้ยาเม็ด ฟีนาซีแพมระบุว่าสารออกฤทธิ์หลักคือ บรอมไดไฮโดร คลอโรฟีนิล เบนโซไดอะซีพีน ส่วนประกอบเสริม แคลเซียมสเตียเรต แลคโตสโมโนไฮเดรต แป้งมันฝรั่ง โซเดียมครอสคาร์เมลโลส สารละลายสำหรับฉีดประกอบด้วย บรอมไดไฮโดร คลอโรฟีนิล เบนโซไดอะซีพีน 1 มิลลิกรัม ใช้เป็นส่วนประกอบเสริม น้ำบริสุทธิ์โซเดียมไฮดรอกไซด์และไฮโดรซัลไฟต์

รวมถึงกลีเซอรีนกลั่น พอลิซอร์เบต 80 โพวิโดน หลักการทำงานทางเภสัชวิทยา ผู้ป่วยแต่ละรายควรรู้ว่าฟีนาซีแพมถูกขับออกจากร่างกายมากแค่ไหน เพื่อหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาข้างเคียง ยานี้จัดอยู่ในหมวดหมู่ของยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่กดระบบประสาทส่วนกลาง ผลทางเภสัชวิทยาพื้นฐานของฟีนาซีแพม ยากล่อมประสาท ยานี้ช่วยลดความรุนแรงของอาการทางลบ ที่เกิดจากโรคประสาทได้อย่างมาก แอนซิโอไลติกขจัดความตึงเครียดทางอารมณ์ ความกลัว

นอกจากนั้นยังมีความวิตกกังวล และความรู้สึกวิตกกังวลอย่างต่อเนื่องได้อย่างสมบูรณ์แบบ ยากันชัก ป้องกันการแพร่กระจายของแรงกระตุ้นที่หดเกร็ง แต่ไม่ขจัดโฟกัสกระตุ้น ถูกสะกดจิต หากผู้ป่วยคำนึงถึงความจริงที่ว่า ฟีนาซีแพมถูกขับออกจากร่างกายมากแค่ไหน เขาจะสามารถลดเวลาในการนอนหลับได้อย่างมาก และปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับ ยาคลายกล้ามเนื้อส่วนกลาง ลดความเข้มของการส่งกระแสประสาท

เนื่องจากการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อเรียบอย่างค่อยเป็นค่อยไป คำแนะนำสำหรับการใช้ยาเม็ด ฟีนาซีแพมระบุว่าสารออกฤทธิ์ของยาจะแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็ว ตัวแทนจะเริ่มดำเนินการ 30 นาทีหลังจากการกลืนกิน ความเข้มข้นสูงสุดของยาในพลาสมาถึง 2 ชั่วโมงหลังการกลืนกิน ครึ่งชีวิตการกำจัดแตกต่างกันไปตั้งแต่ 6 ถึง 18 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่ต้องการทราบว่าการฉีด ฟีนาซีแพมทำงานได้นานแค่ไหน ควรสังเกตว่าการปรับปรุงที่สำคัญในความเป็นอยู่ที่ดี

ซึ่งเกิดขึ้นหลังจาก 15 นาที ยารูปแบบนี้มักใช้รักษาโรคร้ายแรง อะไรช่วยฟีนาซีแพม ยานี้ใช้อย่างแข็งขันในยาแผนปัจจุบัน เพื่อต่อสู้กับโรคต่างๆ ของระบบประสาทรวมถึง ความผิดปกติทางจิตเรื้อรัง ยามีการกำหนดในกรณีต่อไปนี้ นอนไม่หลับและความผิดปกติของการนอนหลับอื่นๆ รูปแบบของโรคจิตเภทที่แยกจากกัน โรคจิตเภทและโรคประสาทซึ่งมาพร้อมกับความกลัวอย่างรุนแรง ความวิตกกังวลและความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้น ความสามารถทางอารมณ์

อาการทางประสาท ความผิดปกติ ของระบบประสาทอัตโนมัติ รัฐตื่นตระหนก โรคลมบ้าหมู โรคจิตปฏิกิริยา การถอนแอลกอฮอล์ ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ ไฮเปอร์คินีเซีย สำบัดสำนวน เพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่ฟีนาซีแพมช่วย คุณไม่เพียงแต่ต้องศึกษาคำแนะนำเท่านั้น แต่ยังต้องปรึกษาแพทย์ด้วย มีการกำหนดหลักสูตรระยะสั้นของยากล่อมประสาท เพื่อป้องกันความเครียดทางอารมณ์เฉียบพลัน การบำบัดในระยะยาวเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อต่อสู้กับโรคทางจิตเรื้อรัง

ข้อห้ามยาฟีนาซีแพม สามารถใช้ได้หลังจากปรึกษาจิตแพทย์ หรือนักประสาทวิทยาก่อนเท่านั้น ผู้ป่วยต้องศึกษาคำแนะนำการใช้ยา ข้อห้ามหลัก สถานะช็อก โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเฉียบพลัน โรคต้อหินแบบปิดมุม โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง อาการโคม่า เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี การตั้งครรภ์และให้นมบุตร การหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ความไวต่อส่วนประกอบของยา ภาวะซึมเศร้าเฉียบพลัน ภาวะไตและตับวาย โรคของสมอง

ผู้ป่วยมีอายุมากกว่า 70 ปี คำแนะนำ แผนกต้อนรับฟีนาซีแพม ควรสอดคล้องกับปริมาณที่แนะนำโดยผู้ผลิต คุณสามารถทานยาได้ 5 มิลลิกรัมต่อวัน ปริมาณนี้ควรแบ่งออกเป็น 2 ปริมาณ ปริมาณยาสูงสุดต่อวันคือ 10 มิลลิกรัม การรักษาผู้ป่วยขึ้นอยู่กับโรคที่ได้รับการวินิจฉัย ด้วยความปั่นป่วน วิตกกังวลและความกลัว การบำบัดเริ่มต้นด้วยขนาด 3 มิลลิกรัมต่อวัน ปริมาณของยาจะเพิ่มขึ้นทีละน้อย เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ต้องการในที่สุด

 

บทความที่น่าสนใจ  :  นิวทริโน นิวทริโนอาจให้ความกระจ่างว่าทำไมในจักรวาลถึงมีสสารมากกว่าปฏิสสาร