โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยูงงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1452679

ผู้ป่วย วิถีชีวิตแบบนั่งนิ่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ผู้ป่วย การศึกษาจำนวนมากได้พิสูจน์แล้วว่าการใช้ชีวิตแบบนั่งนิ่ง ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพหลายประการ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของโรคต่างๆ ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกมีความเสี่ยง องค์การอนามัยโลกตั้งข้อสังเกตว่า ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ปัญหานี้มีแต่จะทวีความรุนแรงขึ้น MedAboutMe จะบอกคุณเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น อาการที่คุณต้องใส่ใจ และคำแนะนำจากแพทย์

การใช้ชีวิตอยู่ประจำ ข้อมูลการวิจัย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ถูกบังคับหรือเต็มใจที่จะดำเนินชีวิตแบบนั่งนิ่ง ไม่น่าจะเป็นไปตามมาตรฐานของการออกกำลังกาย การศึกษาที่ดำเนินการในประเทศต่างๆ ระบุว่าเพื่อรักษาระดับสุขภาพที่เหมาะสม ผู้ป่วยแต่ละรายควรอุทิศเวลาอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ ในการออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นปานกลาง ในปี 2560 กลุ่มวิจัยที่ศึกษาข้อมูลการใช้ชีวิตอยู่ประจำที่เผยแพร่ข้อมูล

ผู้ป่วย

การใช้ชีวิตอยู่ประจำหมายถึงกิจกรรมใดๆที่ใช้พลังงานต่ำมาก การวัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานคือการเผาผลาญเทียบเท่า MET และผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่าหากกิจกรรมของแต่ละคนใช้จ่าย 1.5 METs หรือน้อยกว่า ก็จะถือว่าอยู่ประจำ การศึกษายังแสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเพียง 21 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ที่ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการออกกำลังกาย นั่นคือพวกเขาวิ่งเหยาะๆตอนเช้า

ไปที่โรงยิม และทั้งหมดนี้คิดเป็น 150 นาทีหรือมากกว่านั้นของการออกกำลังกายต่อสัปดาห์ มีประชากรน้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ที่เคลื่อนไหวร่างกายเป็นเวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวัน ผลกระทบต่อสุขภาพ การใช้ชีวิตแบบนั่งนิ่งเป็นปัจจัยเสี่ยง และในขณะเดียวกัน ก็เป็นสาเหตุให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพมากมาย ข้อเท็จจริงนี้ได้รับการยืนยันไม่เพียงแต่จากการสังเกตเท่านั้น แต่ยังมาจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากอีกด้วย

การศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ แสดงให้เห็นว่า การใช้ชีวิตแบบนั่งนิ่งๆนั้น สัมพันธ์กับโรคต่างๆ เช่น โรคอ้วน ความชุกของโรคอ้วนเป็นเรื่องที่น่าตกใจ ซึ่งเป็นสาเหตุที่แพทย์และองค์กรต่างๆ ส่งสัญญาณเตือนภัย จำนวน ผู้ป่วย ที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา ตามรายงานบางฉบับ ในสหรัฐอเมริกา หนึ่งในสามของประชากรเป็นโรคอ้วน

ความชุกค่อนข้างน้อยและมีจำนวน 28 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรทั้งหมดของประเทศ เป็นที่น่าสังเกตว่าโรคอ้วนเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ และเมื่อรวมกับวิถีชีวิตที่ไม่ใช้งานก็เป็นส่วนผสมที่ระเบิดได้ โรคเบาหวาน น้ำหนักส่วนเกินเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่การพัฒนาของ metabolic syndrome และตามมาด้วยโรคเบาหวาน ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ความชุกของโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา

โรคหัวใจและหลอดเลือด เนื้องอกวิทยาบางประเภท เสียชีวิตก่อนกำหนด การใช้ชีวิตอยู่กับที่เป็นเวลานาน สามารถลดการเผาผลาญ และทำให้ร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ควบคุมความดันโลหิต และอื่นๆได้ การศึกษาชิ้นหนึ่งที่วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมในช่วง 15 ปี ที่ผ่านมาพบว่า การใช้ชีวิตแบบนั่งนิ่งมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

โดยไม่คำนึงถึงการออกกำลังกาย ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า นอกจากการออกกำลังกายแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและเคลื่อนไหวมากขึ้น ในการทำงานและกิจกรรมประจำวัน สุขภาพจิต การใช้ชีวิตอยู่ประจำส่งผลต่อสุขภาพจิต นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจที่ทำให้วิถีชีวิตดังกล่าว เป็นอันตรายอย่างยิ่ง ข้อมูลเหล่านี้ได้รับในระหว่างการศึกษาและเป็นอิสระจากกัน

มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 10,000 คน ในการศึกษาหนึ่งเรื่อง แบบสอบถาม การทดสอบ และแบบสำรวจแสดงให้เห็นว่า การใช้ชีวิตที่ไม่เคลื่อนไหว มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงสูงในการเกิดความผิดปกติทางจิตต่างๆ ในการศึกษาขนาดใหญ่อื่นๆกับคนมากกว่า 110,000 คน เป็นไปได้ที่จะพิสูจน์ว่าผู้ป่วยที่มีกิจกรรมทางกายน้อยที่สุด มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า

คำแนะนำของแพทย์ แพทย์กล่าวว่า การออกกำลังกายจะช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคเรื้อรังและรักษาสุขภาพ แต่ก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องลดระยะเวลาที่ใช้ในวิถีชีวิตแบบนั่งนิ่ง เพิ่มการออกกำลังกาย การวิจัยพบว่าการออกกำลังกาย การเต้นรำ การไปยิม หรือการเล่นกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งสามารถลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ เบาหวาน และโรคอ้วนได้

หลักฐานแสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายเป็นประจำ ทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น การศึกษารายงานว่า เป็นการดีที่สุดที่จะรวมการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ และการฝึกความแข็งแรงสำหรับร่างกายทั้งหมด แต่มีเพียงแพทย์เท่านั้นที่สามารถดำเนินการ แนะนำความรุนแรง และให้คำแนะนำใดๆได้ นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าการวิ่งจ็อกกิ้งและการฝึกความแข็งแรงเป็นเวลา 30 นาทีต่อสัปดาห์ สำหรับการฝึกแต่ละประเภท

เป็นขั้นต่ำสำหรับการออกกำลังกาย แต่ก็เพียงพอที่จะป้องกันผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพได้ ลดเวลาการใช้ชีวิตแบบนั่งนิ่ง การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญ แต่เพื่อลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน จำเป็นต้องลดเวลาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตแบบนั่งนิ่ง แน่นอนว่าในหลายๆด้านวิถีชีวิตนี้ ถูกกำหนดโดยอาชีพที่เลือก วิถีชีวิตสมัยใหม่ แต่ในกรณีนี้ก็เป็นไปได้ที่จะใช้มาตรการที่จะช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั้งหมด

ไปทำงานด้วยการเดินเท้า แม้ว่าคุณจะต้องขับรถไปทำงานไกล คุณก็ต้องหาโอกาสเดิน เช่น ลงก่อนป้ายหนึ่ง เดินเล่นระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน พนักงานออฟฟิศหลายคนมีช่วงพักกลางวันที่สามารถอุทิศเวลาให้กับการพักผ่อนได้ แพทย์หลายคนแนะนำให้เดินเล่นในช่วงเวลานี้ ไปทำงาน มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะทำงานจากระยะไกลนั่นคือจากที่บ้าน

ในแง่หนึ่งมันสะดวกมาก ตารางเวลาฟรี ทำงานได้ตลอดเวลา ในทางกลับกัน มันผ่อนคลาย และส่งเสริมการใช้ชีวิตอยู่ประจำ บ่อยครั้งที่แพทย์แนะนำให้ไปที่สำนักงานอย่างน้อยสัปดาห์ละหลายครั้งและทำงานเป็นทีม ออกกำลังกายระหว่างทำงาน หากเป็นไปได้ จำเป็นต้องลุกขึ้นจากที่ทำงานให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ และทำแบบฝึกหัดง่ายๆที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที

งานบ้านและงานอดิเรก ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้เวลาทำงานบ้านให้มากขึ้น หางานอดิเรกที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เช่น ทำสวน การศึกษาจำนวนมากยืนยันว่า การใช้ชีวิตแบบนั่งนิ่ง มีความสัมพันธ์กับผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง ผู้ป่วยจำนวนมากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาที่ตามมา การแทรกแซงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและนิสัยอย่างทันท่วงทีเท่านั้นที่จะช่วยรักษาสุขภาพ

อ่านต่อได้ที่ >>  นิสัย การขัดแย้งกับความเป็นจริงวิธีการกำจัดนิสัย