โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยูงงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1452679

ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง เชื้อโคโรน่า

ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง ถึงเชื้อโคโรน่าโรงเรียนบ้านยูงงามขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและชุมชนช่วยกันดูแลแนะนำการป้องกันโรคโคโรน่าให้บุตรหลานของท่านรู้จักการป้องกันตนเองมากขึ้นหลังจากที่โรงเรียนได้ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ไปแล้วนั้น

ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง

ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง

ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง