โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยูงงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1452679

ประกันภัยรถยนต์ เป็นไปได้ไหมที่จะออก CASCO สำหรับรถที่เสียหาย

ประกันภัยรถยนต์ CASCO เป็นประกันรถยนต์ประเภทสมัครใจที่ให้ค่าชดเชยแก่เจ้าของในกรณีที่เกิดความเสียหาย หรือทำลายรถอย่างสมบูรณ์ในอุบัติเหตุ อันเป็นผลมาจากการกระทำของบุคคลที่สาม หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ส่วนใหญ่มักจะซื้อนโยบายดังกล่าว โดยเจ้าของรถยนต์ใหม่ที่ซื้อในร้านเสริมสวย แต่รถมือสองก็มักจะกลายเป็นเรื่องของประกัน นโยบายนี้ไม่ถูก ราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่สำคัญคือมูลค่า

ตลาดของรถ CASCO จะช่วยให้คุณได้รับค่าตอบแทนเต็มจำนวนในสถานการณ์วิกฤติ บังคับตรวจก่อนประกัน ก่อนที่ตัวแทนบริษัทประกันภัย จะทำการตรวจสอบรถ เพื่อป้องกันองค์กรจากลูกค้าที่ไม่ซื่อสัตย์ ในระหว่างการตรวจสอบ ผู้จัดการของ บริษัท ประกันภัยจะกรอกข้อมูล โดยป้อนข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับความเสียหายที่มีอยู่ การกระทำนี้ทำซ้ำโดยเจ้าของรถแต่ละคนใส่ลายเซ็นของเขา

ซึ่งยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ป้อนทั้งหมด หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าชดเชยที่ได้รับ ให้ยื่นฟ้องต่อศาล เจ้าของรถใช้แล้วบางคนทำผิดกฎหมายเพื่อให้ได้ เงินประกัน จำนวนมาก ตัวอย่างเช่น ให้ความเสียหายเก่า การกัดกร่อน ซึ่งเกิดขึ้นจาก เหตุการณ์ที่เอาประกันภัย เราไม่แนะนำอย่างยิ่งให้มีส่วนร่วมในการปลอมแปลง เนื่องจากบริษัทประกันที่มีประสบการณ์จะระบุของปลอมทันที

อันเป็นผลมาจากการที่คนขับ อาจสูญเสียเงินเพียงเล็กน้อยจากประกัน ความแตกต่างในการลงทะเบียน CASCO สำหรับรถยนต์เก่าและใหม่ ควรสังเกตว่า ประกันภัยรถยนต์ มือสอง จะมีราคาเริ่มต้นที่แพงกว่ารถใหม่เล็กน้อย ด้านหนึ่ง มูลค่าตลาดของรถยนต์ใช้แล้วนั้น น้อยกว่ามูลค่าของรถที่ซื้อใหม่ ดูเหมือนว่าเจ้าของรถมือสองจะต้องมีประกันที่ถูกกว่าเจ้าของรถใหม่ในอัตราเดียวกัน

ในทางกลับกัน ในกรณีที่เอาประกันภัย ส่วนเดียวกัน จะถูกส่งไปยังรถใช้แล้ว เหมือนกับรถใหม่ จากข้อพิจารณาเหล่านี้ บ่อยครั้งในบรรดาข้อเสนอของผู้ประกันตน คุณสามารถหาวิธีการกำหนดราคาสำหรับ CASCO ได้ดังนี้ 4 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับรถยนต์จากร้านเสริมสวย 6 ถึง 7 เปอร์เซ็นต์ สำหรับรถยนต์ที่มีอายุมากกว่า 7 ปี หากไม่คำนึงถึงค่าเสื่อมราคา ความเป็นไปได้ของการปฏิเสธที่จะจ่าย

บางครั้งเจ้าของรถอาจถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้ คำแถลงเกี่ยวกับเหตุการณ์ฉุกเฉินถูกยื่นช้ากว่ากำหนด เอกสารที่จำเป็นถูกร่างขึ้นอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ระบุไว้ภายในกรอบเวลาที่กำหนด เหตุการณ์ผู้เอาประกันภัย รวมอยู่ในรายการข้อยกเว้นของข้อตกลง CASCO ข้อมูลในเอกสารที่ให้มานั้นไม่เป็นความจริง จำนวนความเสียหายสูงกว่ามูลค่าตลาดของรถ

เจ้าของรถได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยที่รับผิดชอบอุบัติเหตุแล้ว มีการบันทึกการละเมิดกฎจราจรอย่างร้ายแรง ยานพาหนะถูกขับ ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด รถที่เสียหายได้รับการซ่อมแซม โดยไม่แจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบ ผู้ขับขี่ใช้ยางไม่ตรงกับฤดูกาล มีเหตุผลอื่นในการปฏิเสธการชดเชย เช่น เกิดอุบัติเหตุแต่ประกันยังจ่ายไม่ครบ ในสถานการณ์ดังกล่าว

คุณสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ บริษัทจะหักจำนวนเงินที่ขาดหายไปจากการชำระเงินตามแผน มันเกิดขึ้นที่ลูกค้าได้ล่าช้าการชำระเงินประกันอื่น จากนั้นคุณไม่ต้องรอการชำระเงิน วิธีการวาด CASCO ในการสมัครกรมธรรม์ คุณต้องจัดเตรียมเอกสารต่อไปนี้ให้บริษัทประกันภัย หนังสือเดินทางและรหัสประจำตัว หนังสือเดินทางของพลเมืองของประเทศของกลุ่มตัวอย่างเก่าต้องมีรูปถ่ายทั้งหมดที่อายุ 25 และ 45 ปี

หากส่งเอกสารทางออนไลน์ คุณภาพของภาพถ่ายจะต้องสามารถแยกแยะหมายเลข ชุดฯลฯได้ ใบอนุญาตขับรถ บริษัทจะตรวจสอบว่าปัจจุบันบุคคลมีสิทธิในการขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยหรือไม่ แผ่นข้อมูล ให้ข้อมูลผู้ประกันตนเกี่ยวกับยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิตรถยนต์ เอกสารสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของรถ หนังสือมอบอำนาจ สัญญาเช่า ตลอดจนยืนยันราคารถ จำเป็นสำหรับการกำหนดราคารถให้ชัดเจน

ประกันภัยรถยนต์

หากรถมีอุปกรณ์เสริม คุณจะต้องยืนยันราคาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง แม้แต่ผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงผู้เริ่มต้นก็จะไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับเอกสารที่ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องมีติดตัวได้ในทันที ประการหลังมักจะกังวลเกี่ยวกับคำถามที่ว่า จะแสดงประกันเมื่อใด ตามกฎหมายที่บังคับใช้ในอาณาเขตของประเทศของเรา ตำรวจต้องมีเหตุร้ายแรงที่จะเรียกร้องให้แสดงกรมธรรม์ประกันภัย

ในเวลาเดียวกัน กฎของถนนระบุว่าผู้ขับขี่ มีหน้าที่ต้องแสดง OSAGO ตามคำร้องขอของผู้ตรวจการ เจ้าของรถทุกคนต้องมีนโยบายดังกล่าว เนื่องจากห้ามเคลื่อนย้ายโดยไม่ได้อยู่บนถนนในประเทศของเรา ทำขึ้นเพื่อปกป้องผู้ใช้ถนนเหมือนเป็นการประกันนี้ คุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ เอกสารอะไรบ้างที่คนขับต้องมีติดตัว กฎจราจรระบุเอกสารที่ผู้ขับขี่ทุกคนต้องมีติดตัว

ซึ่งรวมถึงใบขับขี่ หนังสือเดินทางทางเทคนิคสำหรับยานพาหนะ กรมธรรม์ประกันภัย ออกด้วยหัวจดหมาย หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หากตัวแทนผู้บังคับใช้กฎหมายมีเหตุผลในการหยุดรถ เช่น บันทึกการละเมิด กฎจราจรฯลฯ เขามีสิทธิ์ทำเช่นนี้และตรวจสอบเอกสารควบคู่กันไป ในกรณีนี้ เจ้าของรถจะต้องแสดงเอกสารข้างต้นทั้งหมด ในขณะเดียวกัน ก็ควรจำไว้ว่าตำรวจไม่มีสิทธิ์หยุดรถแบบนั้น

กรมธรรม์ของ OSAGO นำเสนอในกรณีใดบ้าง เจ้าของรถหลายคนสนใจในคำถามที่ว่า จำเป็นต้องแสดง OSAGO ตามคำร้องขอของตัวแทนของทางการหรือไม่ วรรค 2.4 ของข้อ 16 ของ SDA อนุญาตให้ตำรวจตรวจสอบการประกัน หากมีเหตุทางกฎหมายสำหรับสิ่งนี้ การปรากฏตัวของพลเมืองรถยนต์ถูกควบคุม โดยตำรวจของประเทศ ดังนั้น จึงห้ามมิให้ขับรถโดยไม่มีนโยบายในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์

ตำรวจมีสิทธิ์ตรวจ สอบพลเมืองอัตโนมัติเมื่อใด วรรค 21.2 ของมาตรา 21 ของ SDA มีคำแนะนำเกี่ยวกับกรณีที่การควบคุมนโยบาย OSAGO เกิดขึ้น เหล่านี้เป็นสถานการณ์ที่ผู้ขับขี่รถยนต์ การละเมิดกฎของถนน มีส่วนในอุบัติเหตุจราจร หากผู้ที่ชื่นชอบรถมีประกันภัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ อนุญาตตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2018 เขาจะสามารถนำเสนอในรูปแบบ PDF บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ

เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือแล็ปท็อป ในเวลาเดียวกันผู้ตรวจสอบไม่มีสิทธิ์เรียกร้องแบบกระดาษ เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สายตรวจตรวจสอบความถูกต้องของการประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้แท็บเล็ตโดยใช้ฐานข้อมูลส่วนกลางของสำนักประกันภัยยานยนต์ขนส่งของประเทศที่นั่น มีการลงทะเบียนเอกสารที่ออกทั้งหมด การป้อนหมายเลขกรมธรรม์ หรือหมายเลขทะเบียนรถก็เพียงพอแล้ว

และเจ้าหน้าที่สายตรวจจะได้รับข้อมูลทันทีว่า ประกันนั้นถูกต้องหรือไม่ ตำรวจไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบการเป็นพลเมืองอัตโนมัติ เมื่อรถหยุดโดยไม่ละเมิดกฎจราจรโดยคนขับ สถานการณ์ดังกล่าวในตัวเองนั้น เกินกว่าข้อกำหนดของกฎหมาย แต่ถ้ามีสัญญาประกัน ก็ควรแสดงให้เจ้าหน้าที่สายตรวจดูดีกว่า เพื่อพิสูจน์พฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของตัวแทนบังคับใช้กฎหมาย คุณต้องเข้าใจกฎหมายเป็นอย่างดี

เมื่อเร็วๆนี้ในประเทศของเรา ระบบบันทึกวิดีโอการกระทำความผิดกำลังถูกรวมเข้ากับระบบตรวจสอบ OSAGO ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถตรวจสอบการมีอยู่ของนโยบาย ด้วยความช่วยเหลือของ MTIBU และออกค่าปรับ ไม่เพียงแต่สำหรับการละเมิดกฎจราจรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการไม่มีพลเมืองยานยนต์ด้วย อย่างไรก็ตาม การปฏิบัตินี้มีมานานแล้วในหลายประเทศทั่วโลก

 

อ่านต่อได้ที่ >> โรงเรียน การเตรียมตัวไปโรงเรียนวันแรกสำหรับบางคน