โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยูงงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1452679

งานทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านยูงงาม

งานทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านยูงงามขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านยูงงาม ยอดเงินทอดผ้าป่ายอดรวม 186,741 บาท ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

งานทอดผ้าป่า
งานทอดผ้าป่า
งานทอดผ้าป่า