โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยูงงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1452679

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครูธีรภัทรได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและปรบมือให้กับคุณครูท่านอื่นๆที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์